Program


DOHNÁNYI/2 - BALOGH // BEETHOVEN // BARTÓK // RÁNKI FÜLÖP //  RAJNA

DOHNÁNYI/2 - BALOGH // BEETHOVEN // BARTÓK // RÁNKI FÜLÖP // RAJNA

Balogh Máté: Alabama March
Beethoven: c-moll zongoraverseny
Bartók: A fából faragott királyfi – szvit

Ránki Fülöp – zongora
Vezényel: Rajna Martin

Aktuális előadásokMai koncertünket Balogh Máté fiatal zeneszerzőnk Alabama March című művével kezdjük. Balogh Máté a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, majd itt szerezte doktori fokozatát, és 2018 óta tanársegédként dolgozik. Ebben az évben kapta meg a Junior Prima-díjat is. A ma este elhangzó művet Alabama állam fennállásának 200. évfordulója alkalmából, Vajda Gergely, a Huntsville-i Szimfonikus Zenekar vezető karmesterének felkérésére írta, saját bevallása szerint két nap alatt. A szerző így vall darabjáról: „Az induló egy létező zenei mozgásforma, és ez sokat segített. Az indulónak van egy hagyományos hangszerelési szerkezete, ami biztonságot adott. Alkalmaztam a műfajban megszokott szólisztikus dallam-fajtákat, részben a szokásos kísérő-figurákat. Egy korábbi darabomban, a Pseudomarschban, hasonló motívumokat használtam. Az a mű ugyan csak fúvószenekarra készült, mégsem kamarazenei jellegű, sokkal inkább tömbszerű hangzásokban gondolkodtam. A Pseudomarsch-sal 2017-ben első díjat nyertem egy zeneszerzőversenyen, azóta a Magyar Rádió is felvette, többször le is adták, és időközben több fúvószenekar is rendelt tőlem indulót, így az indulóírás, mondhatni viccesen, szinte már védjegyemmé vált.”

A c-moll koncert Beethoven öt zongoraversenye közül időrendben a harmadik. 1803 áprilisában hangzott el először nyilvánosan a bécsi Theater An der Wienben, a komponista szólójával, a saját maga által szervezett szerzői estje keretében. A zongoraverseny első vázlatait Beethoven már 1797/98-ban papírra vetette, a mű legnagyobb részét azonban valószínűleg a bemutató évében, 1803-ban komponálta meg, abban az évben, amikor állítólag ezt mondta: „Nem vagyok megelégedve az eddigi műveimmel. Mostantól új útra térek.” A zenemű sajátosan kétarcú darab: tételeinek felépítése a Mozarttól örökölt klasszikus modellt követi, s egyetlen elemzője sem mulasztja el felhívni a figyelmet a Mozart K. 491-es c-moll koncertjével való konkrét hasonlóságokra, mint amilyen például rögtön az 1. tétel unisono témakezdete – ám a formai keretek kitöltése, a zenei anyag karaktere és a zenei folyamat szerveződése már az új utat sejteti. Ez a komponista egyetlen moll versenyműve, amely sok szálon kötődik ezidőtájt keletkezett más c-moll műveihez (például a „Pathétique” szonátához és több kamaradarabhoz), s az 1. tétel kérlelhetetlenül zord főtémájában, illetve patetikus, hősi hangvételében többen a Coriolan-nyitány, illetve az V. szimfónia előképét látják.

Bartók életműve önmagában is világító mérföldkő a XX. század kétségbeejtő útkeresésében. Zenei nyelvében képes volt megőrizni az európai zene fejlődésének alapvető mechanizmusait, nevezetesen a zenei hang objektív törvényeiből következő felhang-alaphang viszonyt. Emellett zenei gondolkodásának tágításhoz nem logikai utat választott, hanem egy addig ismeretlen népzenei nyelvet integrált művészetébe. Életművén belül a Fából faragott királyfi is sajátos mérföldkő: ez a mű elsőként talál utat a szélesebb közönséghez, és egyúttal a romantika színpadi alkotásainak egy lényeges záró pillanata, mert talán az utolsó olyan színpadi mű a megelőző és az utána következő színpadi alkotások sorában, amelyben a szerző egy organikus, pozitív élményt ébresztő befejezést tudott megfogalmazni. Ahogy Bartók Kékszakállújában a férfi és a nő feloldhatatlan különbözőségét, kapcsolatuk általános érvényű, örök sötétségét fogalmazza meg, addig a Fából faragott királyfiban az egymásért vállalt lemondás és áldozat egy boldog szerelem reményében cseng ki.

Ajánló


Dobos Dániel: Silvanus Beethoven: Hármasverseny Muszorgszkij – Ravel: Egy kiállítás képei Vizeli Máté…

A nagy érdeklődésre való tekintettel a délelőtti koncertünket megismételjük! Händel: Messiás – II.…

Liszt: Funérailles (Farkas Ferenc hangszerelése) Dohnányi: Csellóverseny Schubert: C-dúr szimfónia No. 8 (9)…